Maths | Science | Chemistry | Biology | Environmental Systems & Societies | IB & IGCSE Preparation | Internal Assessment | Extended Essay

Tutoring & Help with School

FIND OUT MORE

LESSONS

I work with international (English speaking) students living in Prague helping them improve and/or exceed their skills in Maths & Science. I am offering one-on-one classes to ensure that student is kept up to date with his/her school curriculum in order to meet or exceed his academic requirements.

B esides this, I provide support for new students to “fit” into the learning process in a new community and help them to keep track of their academic requirements.

E nvironmental systems and societies as a part of IB Diploma programme provides candidates with a coherent perspective of the interrelationships between environmental systems and societies. It provides students with ability to evaluate the scientific, ethical and socio-political aspects of issues.

I  provide support for students during the course , help them to foster an international perspective, awareness of local and global environmental concerns and an understanding of the scientific methods.

I GCSE and IB qualifications are especially challenging. I am offering one-on-one classes focused on IGCSE and IB preparation in order to get top grades when it comes to your exam day. I will help you develop your confidence in Math & Science so you can show you really understand the subject.
T tutoring Social Studies is my hobby and during the past five years I have been tutoring students from various international schools located in Prague, Czech Republic.

I can offer tutoring for homework, research papers, essays or test preparation.

N ejen pro česky mluvící studenty nabízím kvalifikovanou výuku a doučování všech úrovní anglického jazyka.

Výuce a doučování anglického jazyka se věnuji od roku 2006 a mé dosavadní zkušenosti zahrnují výuku a doučování žáků i dospělých všech věkových kategorií. Během mé praxe jsem měl možnost vyučovat angličtinu na různých typech škol včetně výuky všeobecné a odborné angličtiny v obecních a firemních kurzech jazykových škol v Čechách a na Slovensku.

M é zkušenosti s výukou odborné angličtiny zahrnují zejména výuku obchodní (business) a technické angličtiny. Jsem také autorem učebních textů odborné angličtiny (English for Security Systems).

J ako certifikovaný hodnotitel (Cermat) písemné a ústní státní maturitní zkoušky z anglického jazyka poskytuji kvalifikovanou přípravu k maturitě dle potřeb a požadavků klienta. Státní maturitě se “věnuji” od jejího zavedení, přičemž celou dobu působím také jako pedagog anglického jazyka na střední škole.

V e výuce využívám jak vlastní výukové materiály připravené v souladu s požadavky ke státní maturitě, tak testy a zadání z předchozích let tak, aby byl student kvalitně připraven v oblasti všech jazykových kompetencí (čtení, poslech, psaní, mluvení).

P okud potřebujete přípravu k mezinárodním zkouškám IELTS, připravím Vás na akademickou verzi zkoušky, kterou využijete v případě, že plánujete studovat v anglickém jazyce ve Velké Británii, Spojených státech nebo jiné zahraniční škole.

K romě přípravy na zkoušku IELTS se zabývám přípravou na mezinárodní jazykové Cambridge různých úrovní dle požadavků klienta.

P řekladům se věnuji v menší míře průběžně od roku 2007. Zabývám se jak překladem všeobecných textů, tak textů odborných a to zejména textů technických a přírodovědných oborů. Mé zkušenosti z pobytu ve Velké Británii zahrnují také překlady textů z oblasti automobilového průmyslu.

P ro studenty vysokých škol nabízím překlady odborných textů  – podkladů pro bakalářské a diplomové práce přírodovědných oborů (biologie, chemie, fyzika, medicína).

 

11

yrs of teaching experience

11000

lessons taught

5200

hrs within secondary schools

2100

hrs of tutoring foreigners

CREDENTIALS

KVALIFIKACE

Bc., Mgr., RNDr. |  Jazykové certifikáty na úrovni C1 a C2 |  TEFL certifikáty
Certifikovaný hodnotitel písemné a ústní státní maturitní zkoušky (ANJ)


11 let praxe ve výuce a doučování anglického jazyka a matematiky
2 roky pedagogické praxe na VŠ
7 let praxe ve výuce na střední škole
2 roky výuky firemních kurzů angličtiny (obecná a odborná angličtina)
5 let praxe jako hodnotitel státní maturitní zkoušky z angličtiny
6 let praxe ve výuce cizinců
2 roky pobytu v zahraničí (USA a Velká Británie)

QUALIFICATION

Bachelors’, Masters’ and Doctoral Degree  |  QTS in Chemistry & Science
DBS check and referrences available on request


11 years of teching experience (Maths & Science, ESOL)
2 years of teaching experience – College
7 years of teaching experience – Secondary School
2 years of teaching experience – Language Schools
5 years of experience in preparation for Baccalaureate Examination
6 years of experience in tutoring International Students
2 years of living & working abroad (USA & UK)

HE WHO LEARNS BUT DOES NOT THINK, IS LOST ! HE WHO THINKS BUT DOES NOT LEARN IS IN GREAT DANGER.

Confucius

FEES

CENÍK


VÝUKA / DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA | 500.- Kč / 90 min.
PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ MATURITĚ Z ANGLIČTINY | 500.- Kč / 60 min.
DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY PRO  SŠ | 250.- Kč / 45 min.
PŘEKLADY ANGLICKÝCH TEXTŮ | od 200.- Kč / normostrana 

FEES


TUTORING MATHS | 700.- CZK / 90 min.*  (500.- CZK / 60min)
TUTORING SCIENCE | 700.- CZK / 90 min.* (500.- CZK / 60min)
TUTORING SOCIAL STUDIES | 700.- CZK / 90 min.* (500.- CZK / 60min)
ENGLISH (EAL) | 400.- CZK / 60 min.* | 600.- / 90 min.


* Výuka a doučování obvykle probíhá formou 2×45 min sezení
* V případě potřeby můžu vystavit fakturu na IČO. Nejsem plátce DPH

* One session usually takes 1 x 60 min or 2 x 45 min.
* I can issue an invoice for my services (I am NOT VAT registered)
* There has been price update since September 2016

LEARNING NEVER EXHAUSTS THE MIND.

Leonardo da Vinci

Protected: Private

This content is password protected. To view it please enter your password below:

THE KNOWLEDGE OF ANYTHING, SINCE ALL THINGS HAVE CAUSES, IS NOT ACQUIRED OR COMPLETE UNLESS IT IS KNOWN BY ITS CAUSES.  

Avicenna

Maths | INTERNATIONAL BACCALAUREATE

T he IB Diploma Programme (for students aged 16 – 19) is academically challenging and balanced International_Baccalaureate_logoprogramme of education preparing students for success at university as well as life beyond. For over 40 years the IB has built a reputation for high-quality programmes of education that develop internationally minded young people who are well prepared for the challenges of life in 21st century.

T tandard level is suitable for students with knowledge of basic mathematical concepts who are able to apply simple mathematical techniques in a way that emphasizes subject comprehension rather than mathematical rigour. Students should know apply acquired mathematical knowledge to solve realistic problems.

unis.org

H igh level is suitable for students with strong backgroung in mathematics and competence in a range of analytical and tehcnical skills. Students will be likely to include mathematics as a major component of university studies including other majors such as physics, engineering or technology.


DOCUMENTS (FREE DOWNLOAD)

STANDARD LEVEL
HIGH LEVEL

EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD.

Nelson Mandela

Maths | IGCSE

G eneral Certificate of Secondary education is an academic qualification awarIGCSE_logoded in a specific subject, generally taken in a number of subjects by students aged 14 – 16 in secondary education in England, Wales, and Nothern Ireland. Cambridge IGCSE is the world’s most popular international qualification for 14 – 16 years olds. It is recognised by leading universities and employees worldwide, and is an international passport to progression and success.


  DOCUMENTS (FREE DOWNLOAD)

A PERSON WHO NEVER MADE A MISTAKE NEVER TRIED ANYTHING NEW.

Albert Einstein

Protected: IB ESS – Environmental Systems and Societies

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Státní maturita z anglického jazyka

Státní maturita z anglického jazyka má charakter tzv. komplexní zkoušky. Zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Důvodem této komplexnosti je zejména potřeba obsáhnout všechny klíčové jazykové dovednosti studenta a vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou vždy centrálně administrovány – mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí.

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.

Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost –písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů – poslech, čtení a jazyková kompetence. Poslechový subtest trvá 35 minut. Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Kandidáti nejprve řeší poslechový subtest, následně pak subtest čtení a jazykové kompetence. Žáci pracují s testovým sešitem do kterého si můžou psát poznámky a odpovědi, následně pak pracují se záznamovým archem do kterého vpisují odpovědi.

 

Protected: Matematika | MATERIÁLY KE STAŽENÍ

This content is password protected. To view it please enter your password below: